• srpski
  • deutsch
  • francais
Шести међународни научни скуп "Дани Арчибалда Рајса"

Шести међународни научни скуп "Дани Арчибалда Рајса"

 

Друштво српско-швајцарског пријатељства и културе сећања „др Арчибалд Рајс” и Легат – Дом Јеврема Грујића, у доброј намери, а остварујући заједничку културну и образовну сарадњу, споразумели су се о следећем:

Члан 1.

Друштво српско-швајцарског пријатељства и културе сећања „др Арчибалд Рајс ” и Легат – Дом Јеврема Грујића заједнички ће радити на:

• Подношењу заједничког пројекта код Министарства културе и информисања Републике Србије, ради прибављања финансијских средстава за организовање и приказивање ексклузивне изложбе у част др Славка Грујића у Берну, (евентуално проширити на Цирих, Лозану и Женеву мај-јун 2016);

• организовању Донаторске вечере за Легат и Дипломатског бала у Швајцарској у организацији српске дијаспоре ;

• заједничком пројекту изливања рељефа у бронзи са ликом др Славка Грујића и, евентуалном, постављењу истог на улазу Амбасаде Републике Србије у Берну или неком другом пригодном месту, на згради Кровне организације српске дијаспоре и сл.;

• отпочињању сарадње са Филолошким факултетом у сортирању архивских докумената у поседу Легата који се односе на Швајцарску, а који до сад нису објављени;

• упућивању молбе Универзитету Принстон да учини доступним оргинална архивска документа која се тамо чувају, а односе се на хуманитарни рад и прикупљање помоћи за српски народ током мандата др Славка Грујића на месту првог српског амбасадора у Швајцарској и активности његове жене Мејбл Грујић.

Члан 2.

Потписнице Протокола о сарадњи ће се о програмима рада и финансијским трошковима договарати у складу са постојећим могућностима.

Члан 3.

На основу узајамне сагласности страна, у овај Протокол могу се унети измене и допуне у виду Анекса, који ће бити саставни део овог Протокола.

Члан 4.

У случају да наступе несугласице око питања везаних за реализацију овог Протокола, стране ће се консултовати и договарати.

Члан 5.

Овај Протокол о сарадњи закључује се на неодређено време, а биће стављен ван снаге уколико то једна од потписница затражи.

Члан 6.

Овај Протокол је сачињен је у четири истоветна примерка на српском,и енглеском језику при чему оба текста су подједнако веродостојна, и ступа на снагу даном његовог потписивања. Друштво српско-швајцарског пријатељства и културе сећања „др Арчибалд Рајс” и Легат-Дом Јеврема Грујића, закључују Протокол о сарадњи 11. марта 2016. године bona fide, поводом сто година од прве српске Амбасаде у Швајцарској и постављења првог српског амбасадора др Славка Грујића, у Легату- Дом Јеврема Грујића, а у знак сећања на универзалне људске вредности великог добротвора, хуманисте и научника др Арчибалда Рајса.

Члан 7.

Овим Протоколом о сарадњи, симболично, у Легату – Дом Јеврема Грујића, започиње обележавање стогодишњице отварања прве српске Амбасаде у Швајцарској и постављења првог српског амбасадора др Славка Грујића.

У Београду, Легат Јеврема Груjића, 11. марта 2016. Године.

за Друштво српско-швајцарског пријатељства и културе сећања „др Арчибалд Рајс” Звонко Јовановић, председник Друштва и председник Кровне организације Срба у Швајцарској „Српски културни савез” за Легат-Дом Јеврема Грујића

Александар Цонић, управник