• srpski
  • deutsch
  • francais
Образовање Допунске школе

Допунске школе

 

КОРДИНАТОР ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ
Александра Радовић
Seminarstrasse 5, CH-3006 Bern
Tel.  +41 (0)31 / 352 63 53 или 352 63 54
Fax +41 (0)31 / 351 44 74 | (0)31 / 352 63 57

 

ПРЕДСЕДНИК АКТИВА НАСТАВНИКА,

Професор српског језика и књижевности Јасмина Делић

Mob. 076 712 92 52

 

ПРЕДСТАВНИК ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ПРИ СКСШ
Мастер професор српског  језика и књижевности Милица Крстић
Адреса: Ebnetstr. 7, 8309 Nürensdorf

 

ПРЕДСТАВНИК ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ПРИ СКСШ

професор српског  језика и књижевности Јелена Митровић

Mob: 079   605 59 65

КОРДИНАТОР ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ
Александра Радовић
Seminarstrasse 5, CH-3006 Bern
Tel.  +41 (0)31 / 352 63 53 или 352 63 54
Fax +41 (0)31 / 351 44 74 | (0)31 / 352 63 57

radovic.aleksandra@hotmail.com

Самофинансирајућа допунска школа
СРПСКА ШКOЛА У РОМAНСКОЈ ШВАЈЦАРСКОЈ
Ecole  serbe  en Suisse  romande
CP  5165 
1002  Lausanne
Директор :  проф. Виолета  Бракус
brakus@gmx.ch
+41  79 301  08 03

 

ПРЕДСЕДНИКУДРУЖЕЊАСВИХХСКНАСТАВНИКАКОЈИНАСТАВУОРГАНИЗУЈУНА 

35 РАЗЛИЧИТИХЈЕЗИКА-ХСКЛВЗХ
Председник Пр.Драгана Димитријевић,
Breitistr.11-8953
DIETIKON,
Тел:044 741 06 92,
Нат:076 334 9206,
Маил: ddragana@freesurf.ch