• srpski
  • deutsch
  • francais
Протокол о сарадњи Друштва српско-швајцарског и Друштва српско-јапанског пријатељства

Протокол о сарадњи Друштва српско-швајцарског пријатељства и културе сећања „Др Арчибалд Рајс” и Друштва српско-јапанског пријатељства

 

Друштво српско-швајцарског пријатељства и културе сећања „др Арчибалд Рајс” и Друштво српско-јапанског пријатељства, у доброј намери, а остварујући заједничку културну, привредну и образовну сарадњу, споразумели су се о следећем:

Члан 1.

Друштво српско-швајцарског пријатељства и културе сећања „др Арчибалд Рајс ” и Друштво српско-јапанског пријатељства заједнички ће радити на међусобном умрежавању и:

• представљању националне културе и науке Републике Србије, Швајцарске Конфедерације и Јапана у Републици Србији и иностранству;

• подстицању научних истраживања, културног и уметничког стваралаштва;

• организовању културних манифестација и научних скупова у земљи и иностранству;

• креирању развојних пројеката од националног значаја и њихово промовисање у земљи и иностранству.

Члан 2.

Друштво српско-швајцарског пријатељства и културе сећања „др Арчибалд Рајс ” и Друштво српско-јапанског пријатељства ће остварити академску сарадњу:

• повезивањем српске академске дијаспоре са факултетима и научним институцијама у Републици Србији;

• повезивањем научника и професора из Републике Србије, Швајцарске Конфедерације и Јапана са институцијама и универзитетима у Републици Србији у циљу размена и одржавања научних скупова и предавања на факултетима и научним институцијама;

Члан 3.

Препознајући значај сарадње и узајамно јачање билатералних односа и веза Друштво српско-швајцарског пријатељства и културе сећања „др Арчибалд Рајс ” и Друштво српско-јапанског пријатељства ће доприносити унапређивању привредних веза:

• повезивањем и јачањем међусобне привредне сарадње;

• организовањем сајмова и разменом привредних делегација на којима ће заједнички наступати;

• промовисањем привредног амбијента Републике Србије и привлачењу инвестиција у Републику Србију, Швајцарску Конфедерацију и Јапан, у складу са исказаним интересима.

Члан 4.

Потписнице Протокола о сарадњи ће се о програмима рада и финансијским трошковима договарати у складу са постојећим могућностима.

Члан 5.

На основу узајамне сагласности страна, у овај Протокол могу се унети измене и допуне у виду Анекса, који ће бити саставни део овог Протокола.

Члан 6.

У случају да наступе несугласице око питања везаних за реализацију овог Протокола, стране ће се консултовати и договарати.

Члан 7.

Овај Протокол о сарадњи закључује се на неодређено време, а биће стављен ван снаге уколико то једна од потписница затражи.

Члан 8.

Овај Протокол је сачињен је у по три истоветна примерка на српском, немачком и енглеском језику при чему сва три текста су подједнако веродостојна, и ступа на снагу даном његовог потписивања.
Друштво српско-швајцарског пријатељства и културе сећања „др Арчибалд Рајс” и Друштво српско-јапанског пријатељства, закључују Протокол о сарадњи 11. марта 2016. године bona fide, поводом сто година од прве српске Амбасаде у Швајцарској и постављења првог српског амбасадора др Славка Грујића, у Легату Јеврема Грујића, а у знак сећања на универзалне људске вредности великог добротвора, хуманисте и научника др Арчибалда Рајса.

У Београду, Легат Јеврема Груjића, 11. марта 2016. године

за Друштво српско-швајцарског пријатељства и културе сећања „др Арчибалд Рајс”
Звонко Јовановић, председник Друштва и председник Кровне организације Срба у Швајцарској „Српски културни савез”
за Друштво српско-јапанског пријатељства

Тадаши Нагаи, председник Друштва, амбасадор емеритус и почасни грађанин Града Београда