• srpski
  • deutsch
  • francais
О нама

О нама

 

Српски културни савез (у даљем тексту: Савез) основан је 1992. године у Цириху као српска кровна организација у Швајцарској, у смислу члана 60. Швајцарског грађанског закона. Политички је неутралан, штити права и интересе својих чланова према другим правним субјектимауколико дође до њихове повреде у време одржавања неке манифестације у Швајцарској од стране Срба.

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Савез развија, унапређује и координира културне, образовне, спортске, забавне, информативне, хуманитарне и друге активности Срба. Такође, развија и унапређује сарадњу са швајцарским грађанима, властима и другим институцијама друштвеног живота (организује демонстрације српског народа, традиционални крос РТС за годишњу награду "Гран при" Радио Београда, сарађује у интегративним процесима, учествује у клупским пројектима на конкурсима за суфинансирање у земљи домаћина и у Матици, помаже својим члановима у бржем добијању виза приликом довођења уметника, научника, спорти-ста и других личности из земље порекла, контактира са Отаџби-ном и Србима у свету, и сл.). Поље деловања и рада Савеза и број и врста манифестација утврђују се заједнички и уз сагла-сност свих чланова. ПРУЖА СВЕ ВРСТЕ ПРИВРЕДНИХ ИНФОРМАЦИЈА ЗА НАШЕ ПРИВРЕДНИКЕ У ШВАЈЦАРСКОЈ.

 

ФИНАНСИРАЊЕ

Савез се финансира од чланарине својих чланова, прихода од манифестација које сам организује, и од добровољних прилога појединаца или организација. Годишња чланарина за свако друштво које дбровољно ступа у чланство Савеза износи 100,00 франака. Скроман приход који се остварује троши се за организовање манифестација, поштарину и најнужнији канцеларијски материјал. Уплатом чланарине сва удружења, културно-уметничка друштва, црквене општине, клубови и друге институције српског народа стичу право да делегирају своја два члана у Управу Савеза, која одлучује о предузимању друштвених акција и трошењу прикупњених средстава.

 

ОСНОВНО ОПРЕДЕЉЕЊЕ

Тежиште рада Савеза јесте и биће спречавања постављања било каквих граница између Срба у Швајцарској ма из којих подручја бивше Југославије они долазили, јер су нас поделе удаљиле не само од могућности да утичемо на своју судбину у светским центрима моћи него и од нас самих и одвеле нас у провалију и тихо али сигурно нестајање. Ако и нисмо за неку слогу себе ради, хајде да оставимо неку бољу слику о себи нашим потомцима који остају у Швајцарској, и наступајмо сложно и јединствено како би се и млади угледали на нас и у будуће нам у већем броју приступали. Швајцарске власти истичу да су задовољне досадашњом сарадњом са Савезом и желе да се односи још више унапреде, нарочито у области интеграције, јер је и њима у интересу да свака национална група има своју основну кровну институцију којој могу да се обраћају и консултују о важним питањима.

 

ШТА ДОБИЈАЈУ ЧЛАНОВИ СВОЈИМ УЧЛАЊЕЊЕМ?

Стиче се бољи углед пред швајцарским миграционим властима као национална заједница и као клуб, побољшава се међусобна комуникација и информисаност о актуелним догађајима, осмишљавају се квалитетнији садржаји манифестација, развија смисао за слогу, искорењује или своди на минимум суревњивост и завист, упознају људи, склапају нова пријатељства и уопште обогаћује дружење, смањују се трошкови гостовања појединаца и група из Отаџбине, једном речју – удруживањем сви добијају. На крају, можда и најважније, али не и последње, наша деца гледају како ми радимо, тако ће и они сутра, зато – оставимо им своје духовно лице онакво какво нам га је Бог поклонио – чисто, блиставо, сјајно, мило и чило, а не онакво каквим га је нагрдила тегобна свакодневница – упрљано, мусаво, тамно, немило и суморно!

 

УЧЛАЊЕЊЕМ У САВЕЗ ДОБИЈАМО СВИ!

Кроз Српски културни савез прошло је више од 100 српских асоцијација различитих профила – културних, просветних, фолклорних, спортских, привредних, црквених, и др. Да би њихов рад могао да се опише, потребно је сакупити документацију, а то је велики посао. Затим би требало грађу разврстати по утврђеном редоследу и осмислити тематски оквир  и конструкцију књиге, па тек онда почети са писањем.