• srpski
  • deutsch
  • francais
Србија Србија данас

Србија данас

 

Србија се налази на југоистоку Европе. Заузима средишњи део Балканског полуострва. Северни део Републике заузима равница, а у јужним пределима су брежуљци и планине. Постоји преко 15 планинских врхова изнад 2.000 метара надморске висине. Пловне реке су Дунав, Сава и Тиса. Преовлађује умерено континентална клима.

Престоница Републике Србије је Београд. Званични језик је српски. Званично писмо је ћирилица.

Највећа верска заједница је Српска православна црква, али такође постоје исламска, римокатоличка, католичка, протестантска, јеврејска и друге верске заједнице.

У политичком животу Србије успостављен је вишепартијски политички систем. Највећи део националног дохотка у Републици стиче се у индустрији и пољопривреди. Међутим, пољопривреда је и даље преовлађујућа привредна делатност. Енергија је други важан производ Србије. Обојени метали су трећи крупан производ, и то бакар, олово, цинк, сребро и злато. Србија је у прошлости била оријентисана на прехрамбену, хемијску, електронску и друге индустрије.

Велико богатство прелепих пејзажа, као и културни и историјски споменици, лековите минералне бање, ловишта и крајеви богати рибом сачињавају основу туризма у Србији. Међународни путеви и железничке линије повезују Западну и Централну Европу са Грчком, Турском, Блиским Истоком, Азијом и Африком. Преко ове земље пролазе и главне линије ваздушног саобраћаја између Запада и Истока и Севера и Југа.

Српске земље су у прошлости биле раскрсница разних цивилизација, различитих духовних, архитектурних, уметничких и културних утицаја. Зато је културно и историјско наслеђе Србије добро познато. Многобројни споменици преисторијског и класичног периода представљају јединствене вредности. Нарочиту пазњу привлаче прекрасна природа и географски контрасти.

На северу се простире непрегледна плодна равница, део Панонске низије. То је низина над којом се издиже Фрушка Гора. Централна Србија је брежуљкасти предео са пољима, ограђеним земљишним парцелама, воћњацима и ливадама. У Јужној Србији се налазе области високих планина са широким речним долинама и увалама. Висина планина прелази 2.500 м.

У Истоцној Србији се простиру планине које припадају Карпатској и Балканској групи. Овде се река Дунав усеца у Казан, најдужи и најужи део Ђердапске клисуре. Западна Србија је планински регион са многобројним живописним кањонима, шумама и великим природним и климатским повољностима.

Воде у Србији, реке, језера, вештачке акумулације и минерални извори, представљају нарочито важан природни ресурс туризма. Дунав, најдужа и најважнија европска магистрала, тече кроз Србију дужином од 591 км.

Посебно је занимљива флора и фауна. Свуда у Србији распрострањене су многе врсте животиња и дивљаци, што представља важан предуслов за развој ловног туризма. У Србији су изграђени многобројни туристички објекти за смештај и исхрану гостију, идеални за одмор и рекреацију, који су нашли своје место у богатој комбинацији снага природе и човека.