• srpski
  • deutsch
  • francais
Култура Удружење српских писаца Швајцарске

Удружење српских писаца Швајцарске

 

ОСНИВАЊЕ УДРУЖЕЊА

Удружење српских писаца Швајцарске основано је 2003. године, с циљем да афирмише аматерско стваралаштво у књижевности и да негује српски језик и ћирилично писмо у Швајцарској. Регистровано је према важећим швајцарским прописима, има статут, конто у банци. Отворено је за сарадњу у области уметности, културе и просвете са свим неполитичним организацијама и људима добре воље. Највиши орган је скупштина, а извршни орган је управни одбор који се састоји од 7 чланова. Тренутно броји 23 активна члана, и десетак тзв. пасивних, а има и два почасна члана. Десетак чланова су примљени у Удружење књижевника Србије, али – има их и у другим удружењима Србије и Републике Српске. Има чланове и у књижевничкој организацији Швајцарске. У матици, Удружење посебно тесно сарађује са Удружењем књижевника Србије, а у дијаспори – са Удружењем књижевних стваралаца „Десанка Максимовић“ из Торонта. Преко целе године организује књижевне вечери и промоције издања својих чланова у просторијама српских клубова у Швајцарској.

ИМЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ ЗАВЕШТАЊА

Непосредно по оснивању, уочено је да би активност Удружења српских писаца Швајцарске требало проширити на издавање једне годишње публикације поетских и прозних радова. При одлучивању о називу публикације закључили смо да би најприкладније име за њу било ЗАВЕШТАЊА, јер овај назив обавезује да нешто трајно оставимо за потомке, траг по коме ће нас препознавати, па се ми трудимо да у нашем годишњаку буде што више квалитетних радова. У поетске и прозне радове уткана је љубав, сведочење о времену у коме су настали, и поруку да и у туђем свету треба да негујемо свој језик и писмо, да не заборавимо свој завичај, матичну државу и српски народ.

БРОЈЧАНИ ПОКАЗАТЕЉИ О ЗАВЕШТАЊИМА ОД 2005. ДО ДАНАС

Зборник радова књижевних стваралаца ЗАВЕШТАЊА излази континуирано од 2005. године, тако да је до данас изашло тринаест годишњака поезије и прозе. У протеклих 13 година штампано је око 7.000 примерака. ЗАВЕШТАЊА СУ ЗАСАД ЈЕДИНИ ГОДИШЊАК У СРПСКОЈ ДИЈАСПОРИ ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ КОЈИ РЕДОВНО ИЗЛАЗИ.

Удружење српских писаца Швајцарске